Przewodnik po BBCode


Przede wszystkim...

Poniżej znajdują się odpowiedzi na potencjalnie najczęściej zadawane pytania, jednak z pewnością - nie na wszystkie. W razie problemów zachęcam do korzystania z formularza kontaktowego - można z niego wysłać wiadomość bezpośrednio do administratora bez logowania się na swoje konto pocztowe czy forumowe.

Wprowadzenie

Co to jest BBCode? (w skrócie)
BBCode to sposób formatowania tekstu (na przykład zmiany koloru czcionki, pogrubiania) używany przez wiele for, stron internetowych, blogów i tak dalej. Wymaga stosowania tak zwanych znaczników BBCode obejmujących tekst, który mają obejmować. Po opublikowaniu postu czy wysłaniu wiadomości ze znacznikami BBCode, czytelnik nie zobaczy już samych znaczników, ale sformatowany tekst, na przykład:

To, co napisze autor:
[b]Pogrubiony[/b] kawałek tekstu, [u]tutaj podkreślony[/u]

To, co zobaczy odbiorca:
Pogrubiony kawałek tekstu, tutaj podkreślony

Wróć na górę

Co to jest BBCode? (tak naprawdę)
BBCode jest specjalną implementacją języka HTML, która daje lepszą kontrolę formatowania poszczególnych elementów w postach. Używanie BBCode na forum jest uzależnione od ustawień określanych przez administratora. Można wyłączyć BBCode w poszczególnych postach, zaznaczając odpowiednią funkcję w formularzu tworzenia postu. Sam BBCode jest podobny w składni do języka HTML, ale znaczniki zawarte są w nawiasach kwadratowych [przykład] zamiast w używanych w HTML-u nawiasach ostrych <przykład>. Każdy znacznik składa się ze znacznika otwierającego [nazwa_znacznika] i zamykającego [/nazwa_znacznika], np. [b][/b]. W bardzo prosty, szybki sposób można dodawać znaczniki BBCode do postu, używając odpowiednich przycisków znajdujących się na górze formularza tworzenia postu.Wróć na górę

Selektywne dodawanie znaczników
Aby szybko przekształcić tylko wybraną część napisanego już tekstu, wystarczy, że zaznaczysz ten wybrany fragment i klikniesz dowolny z przycisków dodawania znaczników BBCode (zaznaczone na zdjęciu powyżej), na przykład:Wróć na górę

Formatowanie tekstu

Jak utworzyć pogrubiony, pochylony lub podkreślony tekst?
BBCode zawiera znaczniki umożliwiające szybką zmianę podstawowego wyglądu tekstu. Można to uzyskać w następujący sposób:
 • Aby pogrubić jakiś tekst, należy wstawić go pomiędzy znaczniki [b][/b]. Przykład: [b]Tekst[/b] będzie wyświetlany jako Tekst
 • Aby pochylić jakiś tekst, należy wstawić go pomiędzy znaczniki [i][/i]. Przykład: [i]Tekst[/i] będzie wyświetlany jako Tekst
 • Aby podkreślić jakiś tekst, należy wstawić go pomiędzy znaczniki [u][/u]. Przykład: [u]Tekst[/u] będzie wyświetlany jako Tekst.
Wróć na górę

Jak zmienić kolor lub rozmiar tekstu?
Aby zmienić kolor lub rozmiar tekstu można użyć znaczników wymienionych poniżej. Końcowy rezultat użycia znaczników formatujących zależy od używanej przeglądarki i systemu operacyjnego.
 • Zmianę koloru tekstu można uzyskać poprzez zawarcie tekstu pomiędzy znacznikami [color=] i [/color]. Po znaku = należy podać nazwę koloru, np. red, blue, yellow, albo wartość szesnastkową, np. #FFFFFF, #000000. Przykładowo, aby uzyskać tekst w kolorze czerwonym, należy użyć kodu [color=red]kolorze czerwonym[/color] albo [color=#FF0000]kolorze czerwonym[/color].
 • Zmianę rozmiaru tekstu można uzyskać podobnie, jak i w przypadku koloru poprzez zawarcie tekstu pomiędzy znacznikami [size=] i [/size]. Ten znacznik jest uzależniony od używanego szablonu, niemniej zalecanym formatem jest wartość liczbowa wyrażona w procentach określająca rozmiar tekstu począwszy od wartości 20 – bardzo mały, aż do 200 – bardzo duży. Na przykład, aby uzyskać mały rozmiar tekstu, należy użyć kodu [size=60]mały rozmiar tekstu[/size] a duży rozmiar tekstu, należy użyć kodu [size=150]duży rozmiar tekstu[/size].
Wróć na górę

Wyśrodkowanie tekstu
Aby wyśrodkować tekst, należy umieścić go między znacznikami [center][/center], na przykład:
[center]Ten tekst ma być wyśrodkowany[/center]

Znaczniki [center] można stosować również na zewnątrz innych znaczników, na przykład aby wyśrodkować obrazek. Efektem tekstu:
[center][img]http://www.google.pl/intl/pl/images/about_logo.gif[/img][/center]

Będzie:

Wróć na górę

Czy można łączyć znaczniki formatujące?
Tak, naturalnie, że można. Na przykład, aby zwrócić czyjąś uwagę można napisać: [size=150][color=red][b]POPATRZ NA MNIE![/b][/color][/size]. Tak napisany kod zostanie wyświetlony następująco: POPATRZ NA MNIE! Nie zaleca się nadużywania w tekście tego typu formatowania. Proszę pamiętać o prawidłowym domykaniu znaczników – zachowaniu poprawnej ich kolejności. Na przykład następujący kod jest nieprawidłowy: [b][u]Tekst[/b][/u]. Po słowie Tekst powinien zostać użyty znacznik zamykający [/u]. Prawidłowa konstrukcja tego kodu powinna wyglądać następująco: [b][u]Tekst[/u][/b].
Wróć na górę

Cytowanie i wstawianie tekstu o stałej szerokości znaków

Cytowanie tekstu w odpowiedziach
Są dwa sposoby cytowania tekstu – z odwołaniem i bez.
 • Cytując tekst podczas odpowiedzi na post, tekst postu jest dołączany do odpowiedzi w postaci bloku zawartego pomiędzy znacznikami [quote=" "][/quote]. Ta metoda umożliwia cytowanie z podaniem odwołania do autora postu lub innego dowolnego źródła. Na przykład, aby zacytować kawałek tekstu napisanego przez użytkownika o identyfikatorze „Adam”, należy napisać: [quote="Adam"]Tekst, który napisał Adam[/quote] Wynikiem tego będzie wyświetlanie przed cytowanym tekstem frazy “Adam pisze:. Należy obowiązkowo wstawić znaki cytowania (" ") wokół cytowanej nazwy źródła. W tym przypadku cytowanym źródłem jest „Adam”.
 • Druga metoda pozwala cytować tekst bez podawania źródła. Aby jej użyć, należy cytowany tekst umieścić między znacznikami [quote] i [/quote]. Wynikiem tak użytych znaczników cytowania będzie wyświetlanie przed cytowanym tekstem znaku .
Wróć na górę

Wstawianie kodu lub tekstu o stałej szerokości znaków
Jeśli zachodzi potrzeba wstawienia do postu kawałka kodu lub cokolwiek, co wymaga stałej szerokości znaków, należy użyć znacznika [code][/code]. Przykład: [code]echo "Oto jakiś kod";[/code]. Żadne znaki formatowania użyte między znacznikami [code] i [/code] nie będą przetwarzane podczas wyświetlania i zostaną wyświetlone w oryginalnej formie. Kolorowanie składni PHP może zostać włączone przez użycie znacznika [code=php][/code] i jest zalecane przy wysyłaniu kodu PHP, gdyż poprawia jego czytelność.
Wróć na górę

Tworzenie list

Tworzenie listy wypunktowanej
BBCode umożliwia tworzenie dwóch rodzajów list: wypunktowanej i rozmieszczonej hierarchicznie. Są one w zasadzie takie same, jak ich odpowiedniki w języku HTML. Lista wypunktowana przedstawia kolejne pozycje jedna po drugiej, oznaczając każdą znakiem wypunktowania w formie kropki. Aby utworzyć listę wypunktowaną, należy użyć znacznika [list][/list] i oznaczyć każdą pozycję za pomocą znacznika [*]. Przykładowo, aby utworzyć listę ulubionych kolorów:

 • Czerwony
 • Niebieski
 • Żółty
należy zastosować następujący kod:

[list]
[*]Czerwony
[*]Niebieski
[*]Żółty
[/list]


Wróć na górę

Tworzenie listy rozmieszczonej hierarchicznie
Drugi typ list – rozmieszczona hierarchicznie, umożliwia kontrolę nad tym, co jest wyświetlane przed każdym elementem. Aby utworzyć listę numerowaną, należy użyć znacznika [list=1][/list], listę alfabetyczną – [list=a][/list]. Podobnie, jak w liście wypunktowanej poszczególne elementy listy są oznaczane znacznikiem [*]. Na przykład, aby utworzyć listę numerowaną:

 1. Idź do sklepu
 2. Kup nowy komputer
 3. Przeklnij go, gdy się zawiesi
należy zastosować następujący kod:

[list=1]
[*]Idź do sklepu
[*]Kup nowy komputer
[*]Przeklnij go, gdy się zawiesi
[/list]


Aby utworzyć listę alfabetyczną:

 1. Pierwsza odpowiedź
 2. Druga odpowiedź
 3. Trzecia odpowiedź
należy zastosować następujący kod:

[list=a]
[*]Pierwsza odpowiedź
[*]Druga odpowiedź
[*]Trzecia odpowiedź
[/list]


Wróć na górę

Tworzenie odnośników

Odnośniki do innych stron
BBCode stosowany w phpBB umożliwia tworzenie URI (Uniform Resource Indicators), znanych też pod nazwą adresów URL oraz adresów www, na kilka różnych sposobów.
 • Pierwszy z nich wykorzystuje znacznik [url=][/url]. Wszystko, co zostanie wprowadzone za znakiem = zostanie uznane za adres URL. Na przykład, aby wstawić odnośnik do phpBB.com, gdzie opisem odnośnika będzie Odwiedź phpBB! należy użyć kodu: [url=http://www.phpbb.com]Odwiedź phpBB![/url]. Odnośnik ten będzie otwierał się w tym samym lub nowym oknie, zależnie od ustawień przeglądarki użytkownika.
 • Jeżeli sam adres URL ma być wyświetlany jako opis odnośnika, należy użyć takiej konstrukcji znacznika: [url]http://www.phpbb.com/[/url]. Taki kod wygeneruje następujący odnośnik: http://www.phpbb.com/
 • Dodatkowo phpBB zawiera funkcję zwaną magiczne odnośniki, która zmienia syntaktycznie (składniowo) poprawny adres URL na odnośnik, bez potrzeby dodawania jakichkolwiek znaczników lub nawet dopisywania na początku oznaczenia protokółu http://. Na przykład wpisanie www.phpbb.com w treści, zostanie automatycznie poprzedzone http:// i stanie się odnośnikiem www.phpbb.com podczas wyświetlania postu czy prywatnej wiadomości.
 • Podobnie jest z adresami e-mail. Można użyć znacznika BBCode [email][/email]. Adres e-mail zapisany w postaci [email]basia@domena.adr[/email] będzie wyświetlany jako basia@domena.adr. Można także po prostu wpisać basia@domena.adr. Adres ten podczas wyświetlania postu czy prywatnej wiadomości, jeśli nie jest wyłączona funkcja magicznych odnośników, zostanie automatycznie zamieniony, tak jak w przypadku adresów URL, na odnośnik.
Adresy URL można wstawiać także do innych znaczników BBCode, takich jak [img][/img], [b][/b], itp. Zawsze należy pamiętać, aby prawidłowo otwierać i zamykać – zachować właściwą kolejność – znaczniki. Na przykład taka konstrukcja znaczników: [url=http://www.google.com/][img]http://www.google.com/intl/pl/images/logo.gif[/url][/img] jest nieprawidłowa i może spowodować usunięcie postu, zatem należy zachować ostrożność i uważnie wstawiać znaczniki.
Wróć na górę

Wstawianie obrazków i załączników

Wstawianie obrazków do postu
BBCode używane w phpBB zawiera znacznik umożliwiający wstawianie obrazków do postów. Należy jednak pamiętać o dwóch istotnych kwestiach:
 • wielu użytkowników nie lubi wielu obrazków w postach
 • wstawiany obrazek musi być dostępny w internecie – nie może istnieć tylko na komputerze lokalnym, chyba że jest on serwerem
Aby wstawić obrazek, należy zawrzeć jego adres URL pomiędzy znacznikami [img] i [/img]. Na przykład kod [img]http://www.google.pl/intl/pl/images/about_logo.gif[/img] spowoduje wyświetlenie następującego obrazka:

Obrazek

Jeśli obrazek ma być odnośnikiem do jakiejś strony, należy jego adres URL umieścić pomiędzy znacznikami [url] i [/url] w następujący sposób: [url=adres_URL_strony (np. http://phpbb.com/)][img]adres_URL_obrazka (np.http://phpbb.com/logo.png)[/img][/url]. Tak przygotowany odnośnik może wyglądać tak:

Obrazek

Obrazki szersze, niż 800 pikseli
Jeżeli twój obrazek ma szerokość większą, niż 800 pikseli, umieść go między znacznikami BIMG:

[bimg]{adres obrazka}[/bimg], na przykład:
[bimg]http://sztuka-przetrwania.com/grafika/1.jpg[/bimg]
Wróć na górę

Wstawianie załączników do postu
Załączniki mogą być wstawiane do postów za pomocą znacznika [attachment=][/attachment]. Aby można go było używać, funkcja załączników na forum musi być włączona przez administratora witryny i użytkownicy muszą mieć odpowiednie uprawnienia. Na stronie tworzenia postu znajduje się etykieta „Dodaj załącznik” po kliknięciu, której otwiera się formularz dodawania załączników.
Wróć na górę

Różne

Czy można dodawać własne znaczniki?
Możliwość dodawania nowych znaczników ma tylko administrator forum. Aby podsunąć pomysł dodania nowego znacznika, odezwij się w dziale "Sprawy Forum".
Wróć na górę
cron