Bushcrafter - Regulamin

Warunki rejestracji

Rejestrując konto na Forum Bushcrafter akceptujesz wyszczególnione poniżej postanowienia. Jeśli ich nie akceptujesz, opuść to miejsce, naciskając przycisk Nie akceptuję. Administrator forum ma prawo w dowolnym czasie zmienić poniższe postanowienia, informując użytkowników o zmianach z wyprzedzeniem. Kontynuowanie korzystania z forum po zmianach regulaminu oznacza, zaakceptowanie tych zmian ze wszelkimi konsekwencjami dyscyplinarnymi i prawnymi.

Forum Bushcrafter działa na skrypcie phpBB, który jest środowiskiem typu witryny (bulletin board), wydanym na licencji General Public License zwanej też „GPL”. Skrypt ten jest dostępny do pobrania ze strony www.phpBB.com. Skrypt phpBB jedynie ułatwia dyskusje przez internet, jego autorzy nie kontrolują tekstów umieszczanych przy jego użyciu w momencie ich zamieszczania. Teksty niezgodne z Regulaminem forum (poniżej) lub obowiązującym prawem będą usuwane przez administratorów lub moderatorów tak szybko, jak będzie to możliwe. Więcej informacji o skrypcie phpBB można znaleźć na stronie www.phpBB.com/.


Zarówno rejestracja, jak korzystanie z forum jest (i zawsze będzie) darmowe.

Regulamin Forum

Wprowadzenie
Poniższy regulamin jest oficjalnym regulaminem forum. Nie jest wymagane wyuczenie się go na pamięć, jednak nieznajomość prawa nigdy nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania. Należy podkreślić, że istnienie regulaminu ma służyć jedynie wspólnemu dobru i w razie potrzeby rozwiązania konkretnego problemu. Z przestrzegania regulaminu nie są zwolnieni moderatorzy ani administrator.

I. Zasady Ogólne
1. Za porządek i zachowanie regulaminu na forum odpowiadają moderatorzy oraz administrator. Wszelkie problemy, konflikty, nieprawidłowości powinny być zgłaszane bezpośrednio do nich.
2. W kwestiach spornych lub nie opisanych w regulaminie moderatorzy, a ostatecznie administrator mają zawsze rację. Jeśli uważasz, że zostałeś źle potraktowany przez któregokolwiek z nich - skontaktuj się z administratorem lub innym moderatorem lub porusz temat w dziale "Sprawy forum".
3. Nie przezywamy, nie poniżamy, nie gnębimy innych użytkowników. W miarę swoich możliwości staramy się wspierać każdego bez względu na wiek, płeć, przekonania czy staż na forum.
4. Nie ma obowiązku podawania przy rejestracji swoich danych osobowych, zakazane jest natomiast podszywanie się pod jakąkolwiek realną osobę lub użytkownika forum.
5. Mniejsze, pojedyncze odstępstwa od regulaminu będą skutkować upomnieniem lub nadaniem ostrzeżenia na okres 30 dni, w czasie którego kolejne przewinienie będzie powodować stałą lub czasową blokadę konta. W przypadkach ekstremalnych okres ostrzeżenia może być pominięty. Przypadki nietypowe mogą być rozpatrywane indywidualnie przez administrację.
6. W trakcie oficjalnych zlotów forum obowiązują zasady określone w dziale Zloty forum Bushcrafter
7. Regulamin forum może ulec zmianie. Użytkownicy będą wyraźnie powiadamiani o każdej poprawce lub modyfikacji.

II. Publikowanie Treści
8. Zakazane jest umieszczanie na forum treści (tekstu, grafiki, dźwięku, multimediów i dowolnych plików) wulgarnych, nieprzyzwoitych lub atakujących dowolną jednostkę lub grupę.
9. Używanie dużych liter na początku zdania, znaków interpunkcyjnych, polskich znaków oraz przestrzeganie podstawowych zasad gramatyki i ortografii jest obowiązkowe. W razie problemów należy korzystać z przeglądarki internetowej wyposażonej w autokorektę (np. Firefox). Dotyczy to również poprawnego korzystania z możliwości formatowania tekstu oraz używania BBCode.
10. Zakładając nowy wątek upewnij się, czy ktoś nie zadał wcześniej podobnego lub identycznego pytania używając wyszukiwarki, przeglądając stosowny dział. Z drugiej strony - od nikogo nie wymagamy przekopania całego forum i internetu przed zadaniem swojego pytania.
11. Nie umieszczamy postów nie niosących żadnej wartości rzeczowej lub merytorycznej ("nie wiem", "chyba tak" itp.) lub stanowiących tzw. offtopic - odejście od tematu.
12. Hydepark oraz Chat to miejsca, gdzie można pogadać bardziej "na luzie" - nie obowiązują niektóre z zasad Publikowania Treści.
13. Treści o charakterze promocyjnym, reklamujące dowolny sklep, stronę lub bloga nie powinny wychodzić poza odpowiedni dział kategorii "Ogłoszenia" oraz (ewentualnie) podpis użytkownika.
14. Podpis użytkownika nie powinien zawierać treści utrudniających przeglądanie forum, a więc grafiki w dużych rozmiarach czy treści w jaskrawych kolorach.
15. Dodając dowolny link na forum podanie jego krótkiego opisu jest obowiązkowe, aby uniknąć występowania nie działających i niczym nie określonych odnośników.

Rejestracja na forum jest jednoznaczna z akceptacją powyższego regulaminu.

Nowo zarejestrowani użytkownicy są proszeni o jak najszybsze przedstawienie się i przywitanie w dziale "Przedstaw się".


Wróć do strony logowania

cron